Подходящи ли са за съответната възраст на учениците и разбираеми ли са за тях темите и термините в учебния материал, включен в учебните програми? До каква степен се усвояват новите знания? Постигат ли се очакваните резултати? Достатъчно ли са междупредметните връзки?

Това са част от въпросите, които Министерството на образованието и науката (МОН) задава на учителите по общообразователни предмети от 1. до 10. клас в цялата страна. 

От 29 март до 8 април педагозите ще могат да оценяват учебните програми по предметите, които преподават. Те ще имат възможност също да посочат причините за неефективното им прилагане и да дадат предложения за подобряването им. Участието е доброволно, като МОН се надява на голяма активност.           

Мненията ще се събират чрез електронни анкети. Те са публикувани в портала https://edu.mon.bg/. Желаещите да ги попълнят трябва да влязат с личните си профили в секцията „Приложения/Указания“. За всяка учебна програма има отделен формуляр. Преподавателите трябва да дадат оценка само за предметите, които преподават, както и за класовете, в които имат часове през настоящата учебна година.

Резултатите от проведеното проучване ще бъдат обобщени автоматично, запазвайки по този начин анонимността на участниците. Данните ще бъдат предоставени на работните групи към МОН, които правят цялостен преглед на учебното съдържание.

В тях са включени повече от 170 учители, методици и психолози. Те са разделени на две - едните анализират програмите, а другите четат учебниците за съответния образователен етап.

Предстои МОН да направи и анонимно допитване до учениците от 3. до 10. клас, за да провери доколко сложен им се струва учебният материал. Анкетата ще се разпространява чрез ученическите съвети и също ще се попълва по желание.