Повече от 674 000 ученици се върнаха в училище след пролетната ваканция. Това е първата учебна седмица след края на извънредната епидемична обстановка и отпадането на задължителните противоепидемични мерки.

В момента учат присъствено над 95% от всички ученици от 1. до 12. клас, показват данните на регионалните управления на образованието.

По-малко от 0,3% от децата са се възползвали от възможността да учат дистанционно в електронна среда по здравословни или други уважителни причини до края на май тази година. Малко повече от 30 000 ученици тази седмица отсъстват заради грип или друго временно основание.

За 112 ученици са подадени заявления за преминаване към самостоятелна или индивидуална форма на обучение до края на тази учебна година. 

Срокът на извънредната епидемична обстановка изтече на 31 март и не беше удължен поради намалелия брой заразени от COVID-19 и трайната тенденция към спад на заболяемостта.

От началото на април отпадна възможността за онлайн обучение по желание, а всички противоепидемични мерки в училищата са само препоръчителни.