Албания подкрепя учениците от българското национално малцинство в страната, които искат да учат български език. Това стана ясно по време на среща между министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков и министъра на образованието и спорта на Албания проф. Евис Куши в Тирана.

„Ние като държава провеждаме политика в подкрепа на малцинствата – като се започне от началното образование и се стигне до всички следващи равнища“, каза министърът на образованието и спорта на Албания проф. Евис Куши.

Проф. Цоков също отбеляза, че България като страна член на ЕС винаги е подкрепяла Албания по пътя на нейната евроинтеграция.

„Най-прекият път за добрите връзки между държавите е и подкрепа е чрез образованието и науката“, изтъкна той.

Министър Цоков посочи, че българските общности в Албания имат свои неделни училища, в които се изучава български език.

Необходимо е тяхната дейност да се разшири и обучението по български да има по-голям обхват. Има идея учители, които притежават сертифицирано право да преподават в училищата в Албания, да получат допълнителна квалификация, за да могат да водят и часове по български език, съобщават от МОН.

МОН вече е влязло във връзка с български университети, които могат да дадат такава подготовка на преподавателите.

Евис Куши заяви, че албанската страна е готова да сътрудничи за разширяването на обучението по български език. По думите ѝ държавата осигурява за ученици от малцинствата безплатни книги и печата учебници на техните езици. С подкрепящите политики искаме те да се чувстват добре и да учат езика си, обясни тя.