Учениците, които по здравословни или други уважителни причини не могат да ходят на училище присъствено след края на извънредната епидемична обстановка, имат право още 30 учебни дни да се обучават онлайн.

Те трябва да подадат заявление до директора, придружено с медицински или друг документ, който аргументира отсъствията, съобщават от МОН.

Здравословните причини, поради които не може да се ходи на училище, трябва да са свързани със здравето на самия ученик. Документите, удостоверяващи други уважителни причини, се приемат по преценка на директора за всеки конкретен случай.

Друго задължително условие за обучение от разстояние е и децата, и учителите да разполагат с техниката, необходима за онлайн занятия.

До утре, включително, когато изтича срокът на извънредната епидемична обстановка, с разрешение на директор или на началник на Регионално управление на образованието по здравословни или други уважителни причини в електронна среда учат 1934 ученици.

От вчера за присъствено обучение в училищата в цялата страна вече не се изисква сертификат за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или негативен лабораторен тест за COVID-19. Прекратено е и изследване за вируса за вируса. 

МОН разполага с още 5,1 млн. неизползвани антигенни теста за COVID-19. Те са с дълъг срок на годност и ще бъдат запазени в резерв в случай на нова епидемична вълна през есента на 2022 г.