„Философско-антропологична рефлексия върху времето“ – това е заглавието на докторската дисертация от 2004 г. на кандидат-премиера от ИТН Пламен Николов. Тя е била предадена за съхранение без детайли по отношение на защитата, но данните не са били променяни в рамките на последните 10 години. Това подчертават от Министерството на образованието в позиция до медиите.

Повод за нея станаха коментари и публикации в онлайн медии за неяснотите около образованието на Николов. Той беше представен като доктор по философия на правото, политиката и икономиката. Такава програма, обаче, не може да бъде открита в нито един университет. Вероятно става дума за „Философия на културата, политиката, правото и икономиката“ във Философския факултет на Софийския университет.

В Регистъра на академични длъжности и дисертации тази на Николов е без дата на протокола.

От МОН обясняват това по следния начин: „През 2005 г. Висшата атестационна комисия (ВАК) е предала дисертацията на Пламен Николаев Николов в Народната библиотека „Кирил и Методий“ и в тогавашния Централен институт за научно техническа информация (ЦИНТИ) без задължителната информационна карта, която съдържа детайлите, свързани с нейната защита. (…) Поради този факт информацията за тази дисертация, налична в електронния Регистър на лицата, придобили образователна и научна степен „доктор” и/или научната степен „доктор на науките”, на защитените дисертационни трудове и на хабилитираните лица в Република България” (РАС) на НАЦИД, е твърде оскъдна“.

Появиха се съмнения даже, че такава дисертация въобще не съществува и с манипулация е „дописана“ в регистъра през последните дни. От просветното министерство обаче са категорични – данните за Пламен Николов не се променяни от 12 юли 2011 г., когато са били добавени в сегашния вид на информационния масив.

„Дисертационният труд на Пламен Николаев Николов е наличен в библиотеката на НАЦИД. МОН има готовност да го публикува след изразено писмено съгласие на автора“, посочват от ведомството.