Стипендиантска програма ще помага на ромски ученици да завършат средно образование. Проектът е двугодишен и е финансиран от международна ромска организация и Министерството на образованието и науката.

600 деца от цялата страна ще могат да получават по 30 евро месечно през тази учебна година. Най-важното условие за кандидатстване е годишен успех над 3,50.

Целта на проекта е да се увеличи броят на ромските деца, завършили гимназия и тези, които продължават в университет.

Освен финансовата помощ, е важна и мотивацията на семействата, категорична е първокурсничката в Софийския университет Даниела Димитровска.

„Аз самата съм ромка, живяла съм в махала, знам какво е да бъдеш ром, да имаш своите традиции. Някак си, сякаш в махалите не се гледа на образованието като на нещо много сериозно”, обясни Даниела Димитровска, студентка по арменистика и кавказология в СУ "Св. Климент Охридски".

В семейството на Даниела образоването е ценност. Родителите й са я насочвали да учи, да не прекъсва, била е отличничка, разказа тя.

От оценките ще зависи и колко пари ще получават децата през следващата учебна година. Кандидатстването вече е в ход.

„Учениците трябва да са мотивирани и от това, което до момента се случва - от телефоните и мейлите, наистина съдя, че те са мотивирани и не искат да вземат едни пари ей така и да ги използват за нещо друго”, коментира Мануела Радева, директор на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

На учениците ще помагат и възрастни, основно с педагогическо образование, за да съдействат на децата по определен предмет, където имат затруднения.

Общата стойност на проекта е над 560 000 евро, като повече от половината от тях са осигурени от Ромския образователен фонд.