Бившият изпълнителен директор на НДК Мирослав Боршош не се яви на днешното заседание на временната парламентарна комисия за ремонта на НДК.

Срещу него има повдигнато обвинение за нецелесъобразно разходване на 1,7 млн. лева от бюджета за ремонт на сградата. Освен това той е обвинен и че е похарчил 28 хил. лева за служебен автомобил, въпреки че това не е било нужно.

В деловодството на Народното събрание е постъпило писмо от Боршош, в което той заявява, че докато комисията заседава, са настъпили съществени промени в обстоятелствата. По думите му явяването му днес може да се използва и за други цели, а не само за изясняване на истината.

Боршош твърди, че членове на комисията са направили прибързани твърдения, което го кара да се съмнява в тяхната обективност и добросъвестност.

„Имам основателни съмнения относно добросъвестната работа и заключения на комисията, както и относно непредубедеността на някои от нейните членове“, се казва в писмото.

Поместени са и отговорите му във връзка с разискваните в комисията въпроси.

Боршош отрича обвиненията и заявява, че във всичките си действия се е водил от принципите за прозрачност и публичност.