Подсъдимият бизнесмен Миню Стайков е бил обект на прекомерно дълго задържане, отсъди Европейският съд по правата на човека.

Той излезе от ареста през февруари тази година след 2 г. под стража.

В решението, публикувано днес, се посочва, че „липсват достатъчни основания за удължаването на задържането на жалбоподателя отвъд първоначалния период на криминалното разследване“.

В същото време решението не води до плащане на обезщетение от страна на България. В решението се посочва, че представителят на ищеца е представил остойностено предложение за извънсъдебно споразумение, но не и конкретен иск за справедливо обезщетение на съдебна фаза.

Освен това, като има предвид конкретните обстоятелства по настоящото дело, "съдът не открива никакви убедителни съображения, които да налагат присъждането на справедливо обезщетение".