Министерството на културата е готово да окаже пълно съдействие и подкрепа за възстановяването на сградата на Народния театър „Иван Вазов“ след бурята снощи. Това пише в позиция на МС.

„Снощната буря в София е засегнала една от емблематичните сгради в столицата – тази на Народния театър „Иван Вазов“. Днес ще бъде направена оценка на щетите в сградата на театъра, която е със статут на единична архитектурно-строителна, художествена и историческа недвижима културна ценност с категория „национално значение“, пишат още от ведомството.

Министерството на културата, като принципал на най-значимата и представителна българска театрална институция в страната, ще окаже пълно съдействие за възможно най-бързото изпълнение на съгласувателната процедура на аварийния ремонт на сградата, който директорът на националния културен институт обяви, че ще извърши. 

Оттам заявиха още, че са готови да съдействат и с допълнителни финансови средства, в случай, че такива са необходими.

 „В случай на такава необходимост от допълнителни разходи, ръководството на Народния театър „Ив. Вазов“ може да кандидатства за допълнително финансиране от Министерството на културата по програмата за капиталови разходи, където към момента има неизразходен резерв. За целта е необходимо във ведомството да бъде представена подробна количествено-стойностна план-сметка, както и проект за възстановяването на сградата“, се казва още в позицията на министерството.