Министерството на енергетиката следи внимателно техническото и екологичното състояние на ТЕЦ Варна, която е втората по инсталирана мощност електроцентрала на Балканския полуостров, съобщиха от пресценъра на МЕ.

От там напомнят, че в договора за присъединяване на България към ЕС е предвидено в периода 31 декември 2009 – 31 декември 2014 г. ежегодно да бъде извеждан от експлоатация по един блок от централата, ако не е приведен в съответствие с екологичните норми. Досега през всяка от предходните години е бил извеждан от експлоатация по един блок, а до края на тази година това трябва да се случи и с последния. Така в навечерието на 2015 г. енергийната система на страната е пред прага да загуби поредните 210 мегавата мощност, ТЕЦ Варна да спре напълно, което ще бъде придружено и от съкращаване на персонал.

Министерството на енергетиката не остава безучастно към неблагоприятното развитие на съдбата на електроцентралата, твърдят от МИЕ. След структурирането на правителството министърът на енергетиката Теменужка Петкова се срещна с ръководството на собственика – ЧЕЗ ЕАД, за да обсъди с него варианти за намиране на взаимно приемливо решение за бъдещето на електроцентралата. Създадена е работна група с участието на представители на държавата и на инвеститора, която да предложи подходящ изход от ситуацията, така че да не се стигне до съкращаване на персонал, загуба на работни места и спиране на най-голямата балансираща мощност в страната.