Има сериозни забавяния по оперативна програма "Наука и образование", съобщи служебният министър на образованието проф. Николай Денков. Според информацията досега са платени само 2,8% от бюджета.

Служебният екип на МОН ще анализира проблемите в оперативната програма и предстои да даде решения, каза министър Денков. Той съобщи, че през тази седмица предстоят две срещи с представители на Европейската комисия и се очаква одитен доклад на ЕК за състоянието на оперативната програма при проверката през октомври 2016 г. Министър Денков обеща да представи подробно констатациите в доклада и конкретните мерки, свързани с тях.

"Трябва да продължим разработването на процедурите за набиране на проектни предложения по оперативната програма. Целта е да се ускори процесът по договаряне, защото в началото на третата година от програмния период сключените договори са едва 116 на обща стойност 324 млн. лв., което е 24% от бюджета", заяви заместник-министър Ваня Стойнева.Като следваща важна задача тя посочи ускоряването на плащанията към бенефициентите. Към 31 януари т.г. са разплатени само 39 млн. лв., или 2,8% от бюджета на програмата. Сключени са само 116 договора в края на третата година и предстои МОН да излезе с актуализиран план за развитието й, както и информация за откритите проблеми.

Денков посочи и приоритетите, по които ще работи МОН в рамките на служебното правителство.

В средното образование усилията ще се насочат към подготовката на държавните зрелостни изпити, националното външно оценяване и приема след завършено основно образование.

Служебният екип предстои и да подготви финален вариант на Националната стратегия за развитие на научните изследвания и актуализиран проект за изменение и допълнение на Закона за развитие на академичния състав.  

Приоритетът, свързан със средното образование, обхваща дейности, които засягат десетки хиляди учители, ученици и родители, аргументира избора си министърът. Организацията и вече обявените дати за националното външно оценяване и държавните зрелостни изпити няма да се променят. Матурата по български език и литература ще бъде на 19 май, а по втори задължителен предмет по избор – на 22 май.

"Вече е в ход процедурата за възлагане на подготовката на изпитните материали. Ясен е и графикът на дейностите. Така че не би трябвало да има проблеми в организацията както на държавните зрелостни изпити, така и на националното външно оценяване и на приема след основно образование", заяви заместник-министър Мария Гайдарова.