До края на годината, благодарение на труда и много добрата работа на колегите, ще пуснем много голям ресурс – 735 млн. лв. Това е безвъзмездна помощ, грантови средства по две основни направления – Плана за възстановяване и устойчивост и струткурните фондове.

Това заяви на брифинг служебният министър на иновациите и растежа Александър Пулев.

"Те ще бъдат на разположение за усвояване от малки и средни предприятия до края на годината. Това са пет млн. лв. на ден, които ще стигнат до бизнеса - до миркопредприятията, до малките и средни предпиятия, които са най-уязвимия сегмент от българската икономика", добави той.

600 млн. лв. идват по линия на Плана за възстановяване и устойчивост.

"Там има четири процедури, които ще бъдат на разположение до края на годината. Първата вече е отворена. Бизнесите имат възможност да кандидатстват за одобрение по процедурата. Тази процедура е в размер 260 млн. лв. Срокът за кандидатстване е 21 септември", обясни Пулев.

Индустриите, които са приемливи в програмата са: преработвателна промишленост, творческа дейност, научна дейност и управление на отпадъци.

Снимка: Румен Скрински

"Работим да отворим още една процедура по Плана за възстановяване. Надявам се тя да бъде отворена до края на септември. За нея ресурсът е малко над 30 млн. лв. и фокусът е върху микро, малки и средни предприятия, които искат да внедрят IT решения, включително и киберсигурност", обясни служебният министър на иновациите и растежа.

Работи се усърдно и по още две процедури по Плана за възстановяване.

"Целим те да бъдат отворени до края на годината. Едната от тях е свързана с въвеждане и инвестиции във фотовултаици и в съпътстваща инфраструктура – батерии за локално съхранение на енергия. Там бюджетът е 200 млн. лв. Четвъртата процедура е с бюджет 120 млн. лв. за развойна дейност и интелектуална собственост", каза още Пулев.

Гледайте повече във видеото.