Държавата ще осигури средства за новия учебен корпус на УНСС, но чак след усвояване на ресурса по ОП „Региони в растеж” и само до размера на проекта по основния договор. Така от Министерството на финансите отговориха на отвореното писмо на вуза, според което така и не е било осигурено националното съфинансиране на проекта и в резултат изпълнителят може да запорира сметките на учебното заведение, а европарите са в риск.

От ведомството на Владислав Горанов отбелязват, че към настоящия момент предвидените в проекта 4,5 млн. лв. по оперативната програма не са усвоени и затова все още не следва да се дават пари от бюджета.

„Също така Министерството на финансите не може да подкрепи направеното искане за допълнителни средства, които са вследствие от сключено допълнително споразумение към основния договор за 1,2 млн. лв. с фирмата-изпълнител „ГВ 2016“ ДЗЗД заради открит топлопровод под строителния парцел след приключване на процедурата, както и за 1,5 млн. лв. за обзавеждане и оборудване на учебните помещения”, посочват от финансовото министерство.

Горанов ще възложи финансова инспекция на цялата обществена поръчка на УНСС.