Международният паспорт на пълнолетните българи вече ще е с 10-годишна валидност. Това реши парламентът с приемането на второ четене на изменения в Закона за българските лични документи. 

МВР трябва да е готово да издава десетгодишните паспорти не по-късно от 1 януари 2021 година, решиха депутатите.

Освен това паспортите ще може да се получават извън страната с куриер. А от 1 октомври 2020 г. новите лични карти ще имат чип с биометрични данни.

При обикновена услуга, лични карти и паспорти ще се издават до 30 дни, при бърза услуга - до 3 работни дни, а при експресна услуга - до 8 работни часа, от приемането на заявлението. 

Предвижда се нова процедура за подаване на заявления за подмяна на български лични документи чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на Министерството на външните работи (МВнР). Наред с опцията за използване на квалифициран електронен подпис, заявителят ще може да подава заявление в електронен формат и без да използва такъв подпис, като към заявлението приложи копие от валиден документ, чиято подмяна желае.

Новата възможност изисква период на технологична подготовка, затова се предвижда тези изменения да влязат в сила от 1 октомври 2020 г.