На 5 октомври се отбелязва Световният ден на учителя у нас и в над 100 държави по света.

Този ден влиза в световния календар през 1994 г. по препоръка на ЮНЕСКО по повод годишнината от приемането на препоръките, свързани със статуса на учителя, чиято цел е да се подчертае важната роля на учителите в обществото.

В България с решение на правителството датата за празника е приета през 2006 г. През 2020 г. темата на празника е "Учителите: Водещи в криза, преосмислящи бъдещето".

Денят е повод да се отдаде почит на учителската професия по целия свят, да се направи равносметка на постиженията и да насочи вниманието към гласовете на учителите, които са в основата на усилията за постигането на глобалната образователна цел - нито едно дете и нито един ученик, по света, да не останат необразовани.