Цената на хляба е спаднала с между 1 и 11 процента, а тази на брашното -  между 8 и 11 процента спрямо края на юни. 

Това показват резултатите от второто проучване на Института за социални и синдикални изследвания към Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ). Направено е след въвеждането на нулевата ставка за двете стоки в актуализацията на Бюджет 2022 от началото на юли.

Според синдиката се е очаквало по-значимо намаление при цената на хляба. КНСБ отчита, че понижението на цените спрямо юни е следвало да бъде около 0,83 - 0,87 лева за масово произвежданите видове хляб, но реално установеното намаление е около 0,30 лева.