Мечка с две малки мечета е забелязана в района на село Марково около Манчова поляна, съобщава кметът на Община Родопи.

Не е препоръчително да се правят разходки и пикници над селото.

Кафявата мечка е защитен вид, включен като приоритетен в Червената книга на Република България и незаконното ѝ убиване се третира като престъпление по Наказателния кодекс.