Нова специализирана акция на пътната полиция. Проверките са основно за автобусите и товарните автомобили. В акцията участват и автомобилна администрация, а при нужда криминална и икономическа.

Следи се основно в изправност ли са камиони и автобуси. Също и дали се шофира под въздействието на алкохол и наркотици. А още в първите минути от началото на акцията е хванат нарушител.

Следи се за работното време на водачите, спазват ли се мерките за безопасност на пътниците.

Акцията се провежда едновременно във всичките държави членки на ЕС.