Складовото помещение с машините за изборите е под денонощно наблюдение. Това обясни вицепремиерът Марияна Николова по време на петъчния парламентарен контрол в отговор на депутатски въпрос. 

Тя допълни, че охраната на машините е осигурена от МВР, като в момента сили на Жандармерията пазят обекта, в който се съхраняват техническите устройства и контролират достъпа до него. 

„Специализираните устройства за електронно машинно гласуване се съхраняват в самостоятелни складово хале на логистичен център, намиращ се в район „Искър“, София. По разпореждане на ЦИК от МВР на 18 февруари 2021 г. е извършено охранително обследване на халето в съответствие с изискванията на наредба от 19 декември 2016 г. за техническите изисквания, за физическа сигурност на строежите и методическите указания за извършване на охранително обследване на обекти", посочи Николова, цитирана от „Фокус“. 

Николова обясни, че от ЦИК е предоставен списък с лицата, които ще извършват дейности в склада за съхранение на устройствата и ще имат достъп до тях. 

„На 19 февруари 2021 г. е проведена работна среща, на която са уточнени и прецизирани координацията и взаимодействието между представителите на МВР, логистичния център и търговеца, който осъществява частно-охранителна дейност на територията на самия обект. Създадена е организация за осигуряване на пожарната безопасност на обекта. Осигурени са условия за успешна евакуация и съоръжения за пожарна защита, пожаро-известителна система“, уточни Николова. 

Тя посочи, че са дадени препоръки за поддържането и обслужването на вентилационна система.