Малко са желаещите да купуват земеделска земя. В Добруджа пазарът почти е замрял. Според запознати една от причините е нерално високата цена, която искат продавачите - между 1800 и 2000 лева за декар.

След като преди години имаше бум на търговия със земеделска земя, през последната година сделкитe все повече намаляват. „Инвестирайки в земя и недвижими имоти, знаем че за 7-8 години би трявбало да се възстановят инвестициите. При цена от 2000 лева няма как да стане това нещо и рента от 60 лева на декар”, коментира нотариусът Юлиян Димитров.

Заради по-лошата реколта и ниските цени на продукцията, рядко купуват и арендаторите, които иначе са сред от основните купувачи на земя. И все пак спорадични сделки има, особено след като КТБ затвори.

„Неразброиите в тази банка, несигурноста на хората от тяхните вложнеия, които са направени, доведе до освобождаване на тези средства да не стоят в банките, а да ги вкарат в нещо, което носи някаква сигурност”, обясни брокерът Павлина Тодорова.

Но дори и хората, които искат да вложат парите си в земеделска земя, отказват да броят по 2000 лева за декар. Реално търсенето от страна на купувачите е за цени максимум до 1700 лева.      

Определящо за цената на земеделската земя е рентата, която получават собствениците. Тази година за Добруджа тя е между 60 и 90 лева на декар.