Отпадането на роуминга не налага преподписване на действащите договори с мобилни оператори или сключване на анекси към тях. Това посочи председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Димитър Маргаритов и призова операторите да бъдат коректни и да не злоупотребяват на тази основа.

По думите му потребителите по никакъв начин не могат да бъдат задължени да се обвържат с нов срочен договор и трябва да бъдат внимателни, ако към тях се отправя апел за много изгодни условия.

Новите правила за роуминг ще бъдат въведени чрез промяна в общите условия на мобилните оператори, затова Комисията започва преглед на всички условия, при които дружествата в сектора предоставят телекомуникационни услуги на своите клиенти. Телекомите са длъжни да уведомят потребителите за тези промени, а единият от тях вече го е сторил, отчете Маргаритов.

Председателят на КЗП припомни още, че след изтичането си, срочният договор се трансформира в безсрочен и може да бъде прекратен по всяко време с едномесечно предизвестие.

Потребителят освен това има право в офиса на мобилния оператор да не подпише клаузата, по силата на която договорът започва да действа веднага. Може да го вземе, да го прегледа на спокойствие вкъщи и ако установи, че нещо не е наред, в 7-дневен срок да го развали без каквито и да било последици от финансов или някакъв друг характер.