Методиката, по която се договаря стойността, до която се плащат от НЗОК медицинските изделия в условията на болничната и извънболничната медицинска помощ, влияе негативно на конкуренцията на пазара и е в ущърб на здравноосигурените пациенти. Това становище прие Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), съобщиха от комисията.

Един от антиконкурентните ефекти, които КЗК е открила са дискриминационни условия за допускане на участници до процедурата по договаряне на цените. Условията противоречат на националното и европейското право на конкуренцията и ограничават участието на пазара на реимбурсирани медицински изделия на настоящи или потенциални производители или търговци.

От КЗК посочват като пример за такива условия изискването кандидатите за участие в да дадат данни, че са платили конкретното медицинско изделие от обществен фонд в поне три от страните членки на Европейския съюз, при условие, че то не е произведено в България, както и изискването за проведени поне две клинични изпитвания за медицински изделия, прилагани в условията на болничната медицинска помощ, уточниха от антиминополната комисия.

Установено е още, че методиката променя съществувалия до момента реимбурсен модел по отношение на медицинските изделия и забранява възможността за доплащане от страна на пациента на изделия, които са по-скъпи от договорените от НЗОК. Според КЗК ефектът от промяната на модела ще доведе до затваряне на пазара на реимбурсирани медицински изделия и до ограничаване на конкуренцията на него

Промяната в модела и липсата на доплащане от страна на пациентите ще доведе, според комисията, до отнемане правото на избор на пациентите на подходящи за здравословното им състояние медицински изделия, които са и съобразни с преценката на лекуващия лекар. Така методиката води до ограничаване на лекарите да приложат най-адекватното за пациентите лечение.

КЗК предлага на здравната каса да измени или отмени цитираните в решението разпоредби.

Комисията е образувала производството по искане на няколко търговци на медицински изделия за болничната и извънболничната помощ.