Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) ще проверява дали потребителите на парно са ощетени от Закона за енергетиката и Наредбата за топлоснабдяването.

Сред подозренията на антимонополния орган са, че е премахната свободата на потребителите да определят количеството топлина, отдадено от сградната инсталация, както и че енергията за отопление и за загряване на вода, се определя и разпределя на абонатите по непазарен начин.

Предварителният анализ на комисията показва още, че потребителите нямат директни търговски отношения с доставчиците на услугата „дялово разпределение на топлинна енергия", при което конкуренцията между тези доставчици е поставена в потенциална опасност да бъде ограничена. Другото опасение е, че потребителите все още нямат възможност да си сменят топлинния счетоводител, без да сменят уредите за дялово разпределение на топлинна енергия.