Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на изпълнителния директор на "Академика 2011" ЕАД, с което е прекратена процедура за възлагане на обществена поръчка за ремонт и реконструкция на комплекс "Зимен дворец на спорта" - София, съобщиха от КЗК.

Основателно е твърдението на жалбоподателя Обединение "София Спорт" - София, че възложителят е прекратил незаконосъобразно процедурата за възлагане на обществената поръчка, пише в съобщението.

КЗК установила, че не са налице законови предпоставки да бъде прекратена процедурата поради допуснати съществени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени.

Комисията отхвърля като неоснователни и аргументите на възложителя, че прогнозната стойност на поръчката, е "значително завишена в сравнение с подобни обекти, възложени по реда на ЗОП". КЗК не приема и заявлението на възложителя, че не разполага с необходимия финансов ресурс за изпълнение на поръчката.