Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) установи картел при шест дружества. Това са „Лукойл България“ ЕООД, „Еко България“ ЕАД, „Шел България“ ЕАД, „ОМВ България“ ООД, „Нис Петрол“ ЕООД и „Петрол“ АД, съобщиха от КЗК.

Нарушението се изразява в забранено споразумение и/или съгласувана практика за обмен на ценова информация и провеждането на обща ценова политика и обмен на информация за реализирани обеми продажби (пазарни дялове) и друга пазарна информация за целите на ценовото сътрудничество, с което се цели предотвратяване, ограничаване и нарушаване на конкуренцията на пазара на търговия на дребно с бензиново и дизелово гориво в страната.

При започването на процедурата за картел през февруари месец тази година, в списъка беше включена още една компания – „Ромпетрол България ЕАД”, която не присъства сред обявените днес.

В секторния анализ на пазара на горивата тогава КЗК обяви, че са поддържани сходни цени, които са били по-високи от пазарните, т.е. шофьорите са плащали повече, а печалбата е отивала при търговците.

От Комисията не можаха да кажат с колко са ощетени от евентуалия картел потребителите, тъй като информацията представлява търговска тайна.

Според независими експерти обаче изкривяването на пазара е струвало 3 млрд. лв.

От газовата и петролна асоциация категорично отхвърлиха тогава обвиненията за картел.

Сегашното производството е образувано по повод самосезиране на КЗК за установяване на евентуално извършено нарушение по чл. 15, ал. 1 от ЗЗК и/или чл. 101 от ДФЕС на пазара на горива, изразяващо се в забранено споразумение и/или съгласувана практика. В рамките на производството са извършени поредица проверки на място от страна на Комисията в офисите на основните дистрибутори на горива на дребно, съобщиха от КЗК.

Въз основа на направения икономически и правен анализ, Комисията счита, че действията на горепосочените дружества представляват нарушение.

Установяването на сътрудничество и единодействие между посочените дружества води до елиминиране на конкуренцията, което премахва естествените механизми на свободния пазар и въздейства неблагоприятно върху икономическата среда и интересите на обществото, казват още от комисията.

Определението не подлежи на обжалване. Ответните страни и молителят имат право на достъп до материалите по преписката и право в срок от 30 дни да представят писмени възражения и да поискат да бъдат изслушани от КЗК в открито заседание във връзка с предявените твърдения.