Комисията за защита на конкуренцията предяви на "ЧЕЗ Разпределение България" АД твърдения за извършено нарушение, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение, съобщиха от пресцентъра на КЗК.

Фирмата е нарушила закона при необосновано забавяне сключването на договор за покупко-продажба на енергийни съоръжения за присъединяване към енергийната мрежа. Твърденията за извършено нарушение се предявяват за поведението на "ЧЕЗ Разпределение България" АД за периода от 30 април 2014 г. до настоящия момент.

Определението не подлежи на обжалване. В срок от 30 дни страните имат право да представят писмени възражения по предявените твърдения. Срокът започва да тече от деня на получаването на определението. Страните в производството имат право да бъдат изслушани от КЗК в открито заседание във връзка с предявените твърдения и правомощията, които Комисията възнамерява да упражни.