Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) реши, че таксиметровата компания "ОН Сититранс" имитира нарочно свой конкурент - такси "За едно евро", и наложи на виновната страна глоба от 3520 лв., което се равнява 8% оборота на дружеството за 2104 г.

Компанията е задължена и незабавно да прекрати нарушението.

Предвид дългогодишното присъствие на пазара на таксиметровите автомобили на „За едно евро“ ООД КЗК приема, че външният вид на автомобилите се е наложил най-вече с рекламното си лого във формата на печат с две концентрични окръжности, както и с рекламните стикери.

„ОН Сититранс“ ЕООД поставя на таксиметровите си автомобили два варианта на стикери с изображения, във висока степен сходни с тези на „За едно евро“, отчитат от КЗК.

Според Комисията приликите са достатъчни да създадат възможност за заблуда на потребителите.

При определяне на санкцията КЗК е взела под внимание продължителността на извършеното нарушение - повече от четири години.