КЗК глоби с близо 100 000 лева производител на олио и неговите дистрибутори за забранено договаряне на цени.

Антимонополната комисия е установила, че механизмът за определяне на цени за препродажба на бутилирано олио премахва ценовата конкуренция между дистрибуторите и лишава потребителя от възможността да се възползва от евентуално по-ниски цени.

Става дума за производителя "Бисер Олива" АД и неговите дистрибутори - "Велизара 2000" ЕООД, "М.М. Малешков" ЕООД , "Загора 2000" ООД и "Фамилекс" ООД.