Идеята цените на лекарствата на свободна продажба в аптеките и по линия на Здравната каса да са еднакви нарушава свободата на самостоятелно определяне на търговската и ценовата политика на аптеките. Това обяви Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) по повод промени в Закона за лекарствата, засягащи заплащането на лекарства от НЗОК.

Подготвяните регулации за фармацевтичната индустрия за тази година могат да доведат до ограничаване на конкуренцията на пазара на лекарствените продукти. От КЗК предлагат Касата и Българския фармацевтичен съюз да направят 3 промени в окончателния вариант на условията и реда за типовия договор между двете страни.

Първата е именно срещу задължението за аптеките да продават лекарствени продукти на една и съща цена при свободна продажба и по линия на НЗОК. Според КЗК въвеждането на пределни цени на лекарствата от позитивния лекарствен списък създава достатъчно гаранции за осигуряване на медикаментите на достъпни цени за потребителите.

Втората неприемлива точка според КЗК е задължението за търговците на дребно да правят еднакви по размер отстъпки от цената на лекарствените продукти, включени в позитивния лекарствен списък, както за здравноосигурените, така и за касата. Това освен че може да ограничи конкуренцията на пазара, може да наложи бариери за бизнеса, тъй като аптеките, които не приемат посоченото условие, не биха могли да сключат договор с НЗОК.

Третата забележка е към въвеждането на ограничение за максималния брой рецепти, които могат да бъдат обработени в аптеките в рамките на определено време.