Текстове от Закона за защита на личните данни са в противоречие с конституцията. Това реши Конституционния съд с 8 на 4 гласа. 

Формулирането на 10-те критерия в Закона за защита на личните данни е неясно, според Конституционния съд.

Тази неяснотата дава голяма власт на Комисията за защита на личните данни да ги тълкува не непременно в полза на обществения интерес.