Конституционният съд с ключово тълкувателно решение може ли да се въведе и у нас официално третия пол, както се случва в много страни от Западна Европа.

Според решението гражданите могат свободно да самоопределят своята полова идентичност, но не може да обвържат държавата да признае този факт.

Според Конституционния съд понятието „пол“ трябва да се разбира само в неговия биологичен смисъл. 

Действащата ни Конституция не пречи всеки да самоопределя от какъв пол е - мъж, жена или транссексуален, но за държавата не възниква задължение правно да зачете това лично решение и да променя неговите официални лични документи, казват от КС.

Съдът се произнесе по искане на Върховния Касационен съд.