Противоконституционно ли е държавата да е монополист  в лотарийните игри? Дело по този въпрос и други казуси покрай промените в Закона за хазарта от февруари е образувал Конституционният съд по искане на Висшия адвокатски съвет.

Според адвокатския съвет това противоречи на конституционното право на свободна стопанска инициатива, а и в основния закон изрично пише в кои отрасли може да има държавен монопол, и хазартът не е в този обхват. 

Така на практика адвокатурата атакува пред съда текстовете, с които управляващите решиха държавният Български спортен тотализатор да е единственият хазартен оператор, който може да организира лотарийни игри в България.

Вследствие на тези промени бяха отнети лицензите за тази дейност на компании, свързани с обвиняемия вече бизнесмен Васил Божков.