Близо 70 000 украинци са преминали границата ни, а 33 000 от тях са останали у нас, съобщи Кризисният щаб за войната в Украйна, който даде първи брифинг.

Амбицията на правителството е, че от понеделник ще започнат да функционират предварителни приемни пунктове за бежанци, които ще се намират след граничните пунктове. Така бягащите от войната на място ще получат документ за временна закрила.

„Тази временна закрила предоставя на всички идващи от Украйна  право на подслон и храна, достъп до образование, здравеопазване и социални грижи“, каза вицепремиерът Калина Константинова.

Процедурата за получаване на временна закрила ще е много по-кратка и облекчена от процедурата за получаване на бежански статут, увериха на брифинга. Затова е по-добре гражданите от Украйна да изчакат обявяването на правилата за регистрация под временна закрила вместо да кандидатстват за международна закрила в териториалните поделения на Държавната агенция за бежанците.

Ръководителят на щаба полковник Валери Рачев е на мнение, че местните власти заедно с доброволците и бизнеса трябва да се включат много активно.

„На областно и общинско равнище трябва за бъде мобилизиран целият местен капацитет. Там се решават реалните проблеми, за да не се решават в лагери с тел и с палатки. Кризите ще  настъпи тогава, когато ние имаме жени с деца в автогарите и когато се наложи да разпъваме палатки в калта“, отбеляза Валери Рачев.

Според официалните данни в държавни и общински бази у нас се намират около 1100 украинци, а настанените от държавата в хотели са около 2500. Не е ясно колко бежанци сами са си устроили подслон - в хотел или в частни домове.