Министърът на икономиката Лъчезар Борисов разпореди създаването на кризисен щаб, който да следи състоянието и нивата на язовирите в страната.

Ще се извършва 24-часово наблюдение на всички язовири в страната, които са под надзора на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Служители на ДАМТН, заедно с пожарната, гражданска защита и БАН ще участват в специалния щаб.

Създадени са и обходни екипи, които регулярно да следят и подават необходимата информация към щаба.

Предприети са всички превантивни мерки, като там където е необходимо, се прави контролирано изпускане на водните обеми от язовирите. Към този момент към наблюдаваните от щаба към ДАМТН язовири не са възникнали аварийни ситуации.