Планираната за днес операция по разтоварването на заседналия кораб "Вера Су" не се осъществи.

Над 3000 тона торове засега остават на борда на кораба.

Почти всички плавателни съдове, които днес трябваше да участват в операцията по разтоварването - трите баржи от Европейската агенция за морска безопасност, баржата за твърдата част от товара, както и няколко влекача така и не отплаваха за Камен бряг, защото прозорецът с хубаво време се оказа доста по-кратък от очакваното и ошото време така и не позволи осъществяването на плановете.

Заради силния вятър и бурното море денят премина в подготовка за разтоварването на "Вера Су" и изпомпване на вода, което евентуално да изправи наклонения на ляв борд кораб.

Продължи и уточняването на детайли от плана на операцията, за която има положително становище от екоминистерството.

"Като план е чудесен, екощадящ, одобрили сме разтоварването и транспортирането на товара", заяви Петър Димитров, заместник-министър на околната среда и водите.

Ежедневните проби на водата от носа на кораба продължават да отчитат 9 пъти завишени стойности на азот амониев.

"Имаме готовност след разтоварването да извършим площов мониторинг на 7 точки с катер, за да видим дали има замърсяване", обясни Явор Димитров, директор на Басейнова дирекция-Черноморски регион.

Разтоварването на кораба трябва да започне веднага след подобряване на времето, каквото не се очаква в близките няколко часа, но екипите остават в готовност.