Обявен е допълнителен прием за студенти след третото класиране обяви СУ „Св. Климент Охридски”. Документи ще се подават от 11 до 15 септември, а класирането ще бъде обявено на 19 септември, съобщиха от университета.

Има общо 990 свободни места, субсидирани от държавата - те са както в редовна, така и в задочна форма. Други 500 места в платената форма на обучение също остават незаетите.

Най-много са свободните бойки в специалност „Информатика“ – 52 плюс 7 за платено обучение. Има незаети места и в специалностите „Приложна математика“, „Фармация”, „География“, „Европеистика“, „Публична администрация“, „Политология”, „Журналистика“ и „Връзки с обществеността“.

От филологиите пък най-много незаети бройки държавен прием има за руска - 17 свободни места, за френска и славянска - по 12 незаети места, и за българска - 11 места.

За най-желаната специалност в СУ – „Право”, са останали свободни само 5 места за редовно обучение и 8 за задочно, но всички те са срещу заплащане.

В допълнителния прием могат да участват кандидати, които са участвали в класиранията, но не са приети, както и такива, които не са участвали досега в кандидатстудентската кампания на Софийския университет, но отговарят на условията за прием.