Кръщенето и опелото в столичните храмове скочи до 100 лв. Епархийският съвет на Софийска митрополия повиши цените на предлаганите услуги, считано от 15 януари 2023 г.

Кръщението в Софийска епархия вече струва 100 лв., като тази сума включва: купел – 40 лв., кръщелно свидетелство – 15 лв., благотворителна марка – 5 лв. и възнаграждение на свещеника – 40 лв. 

Венчавката пък струва 150 лв., което включва: венци – 40 лв., венчални свидетелства 2 бр. – 30 лв., благотворителни марки 2 бр. – 10 лв., архиерейска грамота - 20 лв., заплащане за свещеника – 50 лв. Заедно със свидетелството за венчавката обаче младоженците отделно плащат за хор, както и таксата за снимки в храма – 50 лв.

Опелото вече е на цена от 100 лв., св. Четиридесетница – 40 лв., панихидата – 50 лв., а издаване на дубликат на църковен документ – 25 лв., съобщава още църковният сайт dveri.bg.

В окръжното на Софийска епархия се посочва, че за бедни енориаши погребението може да се извърши безплатно с решение на църковното настоятелство.

Окръжното на Софийска епархия задължава свещениците да издават квитанция за всяка получена сума, а определените от Епархийския съвет такси трябва да се поставят на видно място във всички храмове и да се спазват стриктно.

Отбелязва се също така, че новите такси са пределни. Според обстоятелствата свещеникът може да намали възнаграждението си и дори да се откаже от него, но не може самоволни до увеличи таксите.

Много от храмовете още не са получили официален документ за променените цени на църковните такси.

Столични свещеници коментират, че посочените пределни цени не могат да са окончателни, защото в тях не са калкулирани разходите на храмовете. Един средно голям храм в София всеки месец плаща близо 2000 лв. за отопление, отделно са разходите за ток и вода, както и заплащане на клисари.

В края на годината всеки храм дава на митрополията 5% от оборота си, което включва не само приходите от тайнства, треби и ценни книжа, но и събраното в дарителските касички на църквата.