Всеки квартал в София да бъде с един цвят на сградите. Това предвижда нова наредба на общината, която трябва да остави в историята кръпките по фасадите, както и да регламентира повече зелени площи при новото строителство.

След строителния бум, общината подготвя наредба, която да позволи на кварталите да дишат.

„За съжаление, това не може да бъде съотнесено към съществуващите сгради, но за новото строителство ще бъде дефинирано по-голямо отстояние на междублоковите пространства”, обясни главният архитект на София Здравко Здравков.

До момента липсвала правна рамка, на чиято база общината да подготви наредбата. Сега с предложения за изменение в Закона за устройството и застрояването на Столичната община  се дава такава възможност. Новата наредба би трябвало да спре и цветовия шок при санирането.

За да останат фасадите с кръпки в историята, занапред общината ще определя конкретни цветове, с които може да се боядисва отвън.

Предвижда се разрешенията за строеж на високи сгради - тип небостъргач, да се дават от Общинския съвет, а не само от главния архитект.