Крайният срок, в който хората с трайни увреждания могат да подават заявления за гласуване в подвижна избирателна кутия изтича днес.

Това се отнася за избиратели, които не са подали заявление до 17 септември. Според Централната избирателна комисия те могат да заявят гласуване в подвижна урна, ако в населеното място е назначена подвижна Секционна избирателна комисия.

Искането става писмено, чрез заявление по образец, или по електронен път на интернет страницата на съответната община.