Антикорупционната комисия проверява евентуална несъвместимост при назначаването на Соня Момчилова за член на СЕМ. 

Тя стана част от надзорния орган на 27 юли тази година с указ на президента Румен Радев.

Поводът за проверката е постъпил сигнал от председателя на СЕМ, според който към датата на издаване на указа Момчилова е била едноличен собственик на капитала на „ПЛАН ЦЕ“ ЕООД, което е в противоречие с изричните забрани на Закона за радиото и телевизията. 

В хода на проверката се изискват документи от Търговския регистър и от СЕМ. От Администрацията на президента е изискана и декларацията на Соня Момчилова подадена при назначаването ѝ.

Съгласно Закона за радиото и телевизията преди встъпване в длъжност членовете на Съвета подписват такава декларация, в която потвърждават, че отговарят на изискванията на закона.

Ако сигналът е основателен и към момента на издаване на указа Момчилова е била собственик на капитала на търговско дружество, правомощие на комисията е да установи с решение тази несъвместимост и да изпрати решението на органа по назначаването ѝ за предприемане на съответни действия, съобщиха от КПКОНПИ.