Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) установи наличие на конфликт на интереси при ректора на Техническия университет – проф. Иван Кралов, както и при изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) за периода от 09.03.2017 г. до 24.01.2022., съобщават от институцията.

Производството срещу ректора на ТУ проф. Кралов е започнало по сигнал. В хода на проверката е установено, че той, в качеството си на лице, заемащо висша публична длъжност, е издавал заповеди за изплащане на парични възнаграждения на самия себе си в периода 07.04.2021 – 16.12.2021 г.

В съобщението на КПКОНПИ се казва още, че документите, с които проф. Кралов е наредил допълнително материално стимулиране, допълнително възнаграждение и парични награди, противоречат на разпоредбите по ЗПКОНПИ и практиката на Върховния административен съд. Според тях не се допуска самоконтрол, нито договаряне сам със себе си. Наложената му глоба и отнетата в полза на държавата материална облага е в размер на 29 765,04 лв.

При бившия директор на ИАРА – Галин Николов, конфликтът на интереси е установен, заради това, че той е участвал като ръководител на проекти с европейско финансиране и е получавал възнаграждение за това. В периода януари – декември 2019 г. Николов е подписал 12 броя констативни протоколи за извършена работа, вкл. на самия себе си.  Общият размер на наложените глоби и отнетата в полза на държавата материална облага от деянието е 32 699,70 лв.

Това е вторият конфликт на интереси, установен за Галин Николов. Първият е от 16.02.2022 г. и е за това, че е назначил брата на своята съпруга на по-висока длъжност и срещу по-голямо месечно възнаграждение, вместо да си направи самоотвод.