Като ръководител на европроект, кметът на столичния район „Красно село“ Росина Станиславова е сключила договор с дъщеря си, обяви антикорупционната комисия. Това е втори случай, при който КПКОНПИ установява конфликт на интереси при нея.

Дъщерята на Росина Станиславова е одобрена от комисия по проекта в състав, определен от самата нея, в качеството ѝ на кмет.

По време на изслушването пред КПКОНПИ кметът на „Красно село“ е заявила, че е назначила дъщеря си поради липса на достатъчно кандидати, а след набиране на сътрудници, трудовият договор на роднината ѝ е бил прекратен.

Според антикорупционния орган Станиславова е следвало да си направи отвод и да уведоми за наличието на частен интерес. Сега ѝе наложена глоба в размер на 5000 лв.

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване и протест. По същият начин стои въпросът е с другия установен конфликт на интереси при Росина Станиславова – за това, че сама се е определила за ръководител на европроекта, сама си е определила почасова ставка и екип, с който да работи.

Установяването на конфликт на интереси с влязло в сила решение е основание за освобождаване от длъжност, освен когато в Конституцията е предвидено друго, посочват от КПКОНПИ.