Конституционният съд е образувал дело по искане на ГЕРБ за тълкуване на съдебната независимост.

Десислава Атанасова и народни представители от ГЕРБ са отправили искане към съда за даване на задължително тълкуване на понятието „независимост на съдебната власт“ и по-точно - дали съдът, прокуратурата и следствието са независимо едно от друго като структурни звена.

Докладчикът по делото Филип Димитров ще трябва да подготви определение дали искането е допустимо. Конституционният съд вече е тълкувал тази разпоредба. Срок за тълкуването няма.