Четири партии, пет дни, 18 публични дискусии, десетки експерти - в този невиждан в новата политическа история на България мащаб премина първият кръг преговори за съставяне на мнозинство и общо управление. Домакин беше спечелилата парламентарния вот "Продължаваме промяната", а участие взеха "БСП за България", "Има такъв народ" и "Демократична България".

Предстоят лидерски разговори, след които трябва да се стигне до персонален състав на правителството. За да е ясно какви политики можем да очакваме от новите министри, обаче, трябва да си припомним за какво имаше консенсус по време на експертните дискусии. В свой мащабен материал Българската телеграфна агенция припомня резултата от дебатите в различните сектори.

Енергетика

Във фокуса на дискусията бяха високите цени на електроенергията. Съгласие бе постигнато по предложените от левицата мерки за разширяване обхвата на енергийните помощи от януари 2022 г. За целта социалното министерство следва да изработи дефиниция за понятието "енергийна бедност". Друга мярка за битовите потребители, която се очаква да залегне в коалиционното споразумение, е въвеждането на изравнителна сметка на годишна база за електроенергията и спиране на доставките след втора неплатена месечна сметка. Топлоенергията е извън този обхват от мерки.

В програмата за бизнеса се очаква да бъде въведена схема за подпомагане. По предложение на левицата се очаква от централния бюджет да се подпомагат държавните и социални учреждения, но само онази част от сметките им за електроенергия, за която те сами не могат да платят от собствените си бюджети. Участниците решиха да се проучат и възможностите за връщане на бюджетните организации на регулирания пазар на електроенергия.

Консенсус бе постигнат и за одит на държавните енергийни дружества. От ПП настояха за отлагане на извеждането на битовите потребители на либерализирания пазар на електроенергия. Относно доставките на природен газ страните се споразумяха да бъде направен преглед на договорните отношения за покупка на природен газ регулярно на експертно ниво. Участниците в преговорния процес се споразумяха и за реформа за начина на финансиране на проектите за енергийна ефективност. Относно развитието на ядрени мощности бъдещият мандатоносител ПП излезе с категоричната позиция, че България трябва да остане ядрена държава. По темата с топлоенергийните централи от Маришкия басейн бе постигнато съгласие за тяхното запазване и максималното удължаване на живота на енергийните мощности след преговори с ЕС.

Икономика

Време е да прекъснем политическите инвеститори, заяви Кирил Петков в хода на дискусията в сектор "Икономика". Акценти в разговорите бяха мерките за намаляване на административната тежест, преодоляването на последствията от кризата заради пандемията чрез ускоряване на ваксинацията по демократичен начин, използване на потенциала на индустриалните зони с функция на предприятия, които могат да докарат добавена стойност, обвързване на науката и бизнеса с ясни стимули за тази цел. Друг акцент в разговорите бе предложението на ПП за преобразуването на Министерството на икономиката в Министерството на икономиката и иновациите.

От ДБ предложиха ребрандиране на България като инвестиционна дестинация и ускорено подобряване на управлението на държавните предприятия. Сред мерките в подкрепа на бизнеса, предложени от ДБ, са поемане на осигуровките от държавата за известен период от време за затворени или ограничени бизнеси и за бизнеси, които отварят нови работни места, продължаване и подобряване на ефективността на мерките "60 на 40" и "80 на 20". "Сто пречки за сто дни" е предложение на формацията за преглед и отпадане на най-големите пречки за бизнеса след консултации с деловите среди.

От ИТН поставиха акцент върху разрешаването на проблема с инфлацията и приемането на мерки чрез инструментариума на паричната политика. Те предложиха и промяна в Търговския закон, с която да се позволи създаването на нов вид дружество, даващо по-голяма гъвкавост на стартъпите, данъчни стимули за стартиращите предприятия. От ИТН настояха да се осигури възможност за оставане на част от данъците в общините и изграждане на регионална стратегия за хармоничното развитие на регионите.

От БСП настояха за насърчаване на инвестициите, борбата с корупцията, подкрепата за малките и средните предприятия, подобряването на бизнес средата, насърчаването на износа и иновации и ефективното управление на държавните дружества към Министерството на икономиката. Държавата като основен регулатор и собственик на активи от ключово значение за националната сигурност на страната - например БДЖ, е друго предложение на левицата. Социалистите изразиха категорична позиция срещу приватизацията на Българската банка за развитие и срещу концесионирането на пътищата.

Финанси

Договарящите се страни постигнаха консенсус бюджетът за 2022 г. да се изготви до края на януари следващата година. Предвижда се в пътната карта да залегне и неговата актуализация през юли, ако се налага, предвид резултатите от анализите на другите преговорни групи и на базата на шестмесечното изпълнение на бюджета.

Формациите се съгласиха да има парламентарен контрол върху изразходването на средства, формирани на базата на излишък или по-висока събираемост; и разглеждане на ролята на централния бюджет. Идеята е и да се премахне практиката с постановления на Министерския съвет да се раздават средства. Постигнато бе съгласие бюджетният дефицит за 2022 г. да бъде между 3,5 и 4,5 процента. Прието бе ДДС догодина да остане същият, но да се направи пълен анализ до септември. Друг пункт, по който имаше консенсус, е да се изготви план за капиталова подкрепа на българския бизнес, който да се изработи до юни.

Партньорите отбелязаха още, че трябва да се започне активна работа с общините по създаване на модел за механизъм за финансова децентрализация, който да бъде готов за въвеждане с Бюджет-2023 г. Също така се съгласиха да се запазят досегашните мерки в подкрепа на бизнеса, заради последствията от пандемията, до края на 2022 г. Преговарящите решиха да се направи анализ за оптимизация на щатната численост на първостепенните разпоредители с бюджетни средства с цел намаляването й до 15 на сто. Приеха и необходимостта от външен одит на несъстоятелността на КТБ до декември 2022 г.

Труд и социални грижи

Преговарящите се обединиха около нуждата от разяснителна кампания срещу сивата икономика, НАП и Главна инспекция по труда да глобява не само всеки работодател, който не плаща данъците и осигуровките на пълната работна заплата на служителите си и им дава част от нея в пликче, но и самия работник, както и счетоводителя на компанията, е една от мерките.

Отделно от това беше решено да продължат мерките 60/40 и другите форми за подпомагане на бизнеса заради пандемията до март. Ще бъде подсигурено финансово в бюджет 2022 пенсионерите да не получават по-малко от 1 януари, когато ще отпадне надбавката от 120 лв., а всички пенсии да следват индексацията по швейцарското правило.

Предвижда се да бъде създаден и регистър на педофилите и насилниците, като първите няма да имат право да осиновяват деца или да бъдат приемни семейства, а и на двете групи ще бъде забранено да носят оръжие. Дали са такива ще се доказва с влязла в сила присъда.

Правосъдие


Оставка на главния прокурор, закриване на специализираните съд и прокуратура и реформа на КПКОНПИ обедини преговарящите от ПП, ДБ, ИТН и БСП в сектор "Правосъдие". Участниците в срещата се обявиха за реформа на Висшия съдебен съвет с конституционна промяна, каква да бъде тя - ще се обсъжда допълнително. Те имат съгласие и за промяна на правомощията на главния прокурор. Относно реформата на антикорупционната комисия предстоят допълнителни дискусии дали да бъде разделена на две комисии, каквото бе предложението на ПП, и дали звеното за противодействие на корупцията да се върне в ДАНС.

Четирите политически сили се разбраха за отчетност в Народното събрание във връзка с борбата с корупцията, като допълнително ще се решава дали да има постоянна комисия или подкомисия. Политическите сили се обявиха и за отпадане на кариерните бонуси на членовете на ВСС, каквото предложение направи ИТН, както и за ограничаване на командироването на магистрати, въвеждане на електронно правосъдие, намаляване на съдебни такси за гарантиране на достъп до правосъдие, промени в Закона за обществените поръчки и създаване на закон за частния фалит. Четирите политически формации се разбраха да започнат процедурна подготовка за избор на членове на Инспектората на ВСС, като сложиха 2-месечен срок за представяне на кандидатури.

"Бих се радвал главният прокурор, като направим сега коалиционно мнозинство, да си даде сам оставката, за да не се занимаваме с него", каза в хода на дискусията Кирил Петков.

Здравеопазване

Преговарящите партии се обединиха около поетапно въвеждане на диагностично-свързаните групи, е-досие, смяна на статута на болниците. Диагностично-свързаните групи ще бъдат въведени пилотно, като нов финансиращ механизъм, на който след определен срок ще бъде направен анализ. Друга мярка в програмата за здравеопазване е провеждането на мащабна информационна кампания за ваксиниране. Участниците възприеха тезата, че ваксинирането срещу COVID-19 следва да остане доброволен акт. Според преговарящите е необходим анализ с цел смяна на модела на финансиране на педиатричните, инфекциозните структури и тези в труднодостъпните райони.

Друг акцент в политиките за сектора е ефективното преобразуване на агенцията за медицински надзор; лекарствата за деца до 14-годишна възраст за остри заболявания да се плащат на 95 процента от НЗОК, но да има ясни контролни механизми и се предвижда това да бъде факт след въвеждането на електронното досие; изграждане на национална детска болница след извършване на анализ; оптимизиране на броя на леглата и кадрите в лечебните заведения след законови промени.

Преговарящите постигнаха съгласие и да се облекчи достъпът до лекарства, до медицински изделия, до консумативи и лечебни храни за хората, страдащи от социалнозначими или редки болести.

Представителите на преговарящите партии постигнаха съгласие да започне и подготовка за смяна на статута на държавните и общинските лечебните заведения, след като се направи анализ, като целта е те да не бъдат търговски дружества. Парите изтичат не само, защото болниците са търговски дружества, а защото няма контрол, каза Асен Василев от "Продължаваме Промяната".

Оптимизиране на националната система за спешна помощ и анализи на модела на финансово осигуряване и на доплащанията от страна на пациентите са част от набелязаните мерки.

Образование

Връщане на децата в училище, безплатни учебници до 12-ти клас и намаляване на техния брой бяха сред акцентите в мерките, предлагани от участниците в преговорния процес. Служебният министър на образованието и науката проф. Николай Денков също участва в дебата по покана на ПП. Той настоя към средната учителска заплата да се добави и оценка на добавената стойност в конкретното училище. По думите му за въвеждането й е необходимо да има система за стандартизирана оценка - преди първи клас, четвърти клас, седми клас и т.н.

Денков обясни, че предимството на тази система е, че тя премахва термина "елитно училище". Подкрепяме учителската професия да стане регулирана професия и да се намали административната тежест за педагозите, каза той и уточни, че от ПП са съгласни, че трябва да има мандатност на директорите, но ако директорът се справя добре, няма причина да бъде сменен.

Приоритет е включването на българските университети в европейските университетски мрежи. Предстои създаването на нов Закон за насърчаването на научните изследвания и иновациите, съобщи Денков.

Предложението за безплатни учебници до 12-и клас дойде от левицата. БСП настояха да има по един учебник по предмет. От ИТН поискаха да се намали броят на учебниците и да има по два учебника по предмет за даден клас. От ДБ поискаха в спешен порядък мерки за връщането на учениците в клас. Те настояха да има индивидуална програма за всеки ученик, свързана с това как да се преодолеят дефицитите, натрупани през годините на пандемията.

Транспорт

Фокус в дискусията бе пътната безопасност. От ДБ настояха за нови стандарти в поддръжката на пътната инфраструктура, въвеждането на автоматизирани измервателни станции по пътищата, които да контролират тежкотоварния трафик, както и електронно връчване и плащане на фишове и актове за нарушенията на пътя. От ДБ смятат, че започнатите магистрали трябва да бъдат довършени и транспортните коридори свързани. Те поискаха и законови промени, които да прекратят широко използвана практика на ин-хаус възлагане при изграждането на инфраструктурни обекти.

Единен контролен орган да се грижи за пътната маркировка поискаха от ИТН. От партията настояха за търсене на законодателни промени, които да ускорят отчуждаването на имоти, проектирането и строителството на магистрала "Хемус". От ИТН се обявиха още за изграждането на тунел "Петрохан", с директна жп връзка София - Видин, за тунел под Шипка, както и изграждане на пътната връзка Истанбул - Бургас - Варна - Констанца. От партията настояха за проверка на концесионния договор за летище София.

БСП поиска изцяло нов Закон за движение по пътищата. От левицата настояха и за одит на съществуващата пътна инфраструктура в страната, както и за прехвърлянето на Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Земеделие

Облекчаване на административното бреме, изкореняване на корупцията и изграждане на прозрачност в структурите са основни мерки за решаване на проблемите в земеделието, смятат от ПП. Да създадем кооперативи, които на базата на публично-частното партньорство да дадат достъп до пазар и на малките производители. Поземлените отношения трябва да се преразгледат, смятат от ПП. За управление на водните ресурси чрез изграждане на магистрални тръбопроводи за поливните системи, които преди години са били извадени от земята, настояват от партията.

Твърде дългите административни процедури за достигане до водоползване е друг голям проблем. Мярка с незабавен приоритет в тази връзка е МЗХГ да бъде незабавно оптимизирано, смятат от ПП. Управлението на горите е екологична кауза на цялото общество, посочи Александър Дунчев от ПП. От партията предлагат секторът "гори" да излезе от шапката на земеделското министерство като специална и отделна структура.
Основна цел в политиката за земеделие на ИТН ще бъде създаване на средна класа земеделски производители, бе изтъкнато при коалиционните преговори в сектора. Първата мярка за постигане на тези цели е повишаване на конкурентноспособността на земеделските производители, на пазарната им ориентация.

От ИТН смятат още, че в Националния план за възстановяване и устойчивост е необходимо да се обсъди възможността за рехабилитация на напоителните системи, поне в частта, където се отглеждат плодове и зеленчуци. Основна задача на БСП е да смени модела на управлението в земеделието. За ДБ производството на плодове и зеленчуци, оранжерийното производство, животновъдството са сектори, които са ощетени, поради липса на достатъчни и адекватни пазари заради в пъти по-сериозните плащания и експортна субсидия в останалите европейски държави. Това прави българските продукти непредставени на местните пазари и неиздържащи на конкуренцията на много по-евтините, внос от другите държави, смята Албена Симеонова от ДБ.