Ден след министъра на образованието Сергей Игнатов, Комисията за защита от дискриминация също обяви, че творчеството на Христо Ботев няма да бъде махано от учебниците.

Дебатите по темата се зародиха в интернет, а причина за тях стана последният доклад на Комисията, озаглавен „Стереотипи и предразсъдъци в учебниците и учебните помагала за учители от предучилищно и основно образование”. В доклада се съдържат критики към представянето на турците като поробители.

По този повод директорът на “Просвета” Йоана Томов попита в интернет: ”Да редактираме ли “да гледа турчин, че бесней над бащино ми огнище?”.

От КЗД обаче успокоиха, че на базата на доклада са издадени няколко препоръки на министъра на образованието за синхронизиране на образователните програми и планове.

"Нито в решението на КЗД, нито в изследването не се подлага на съмнение присъствието на творчеството на Христо Ботев в учебниците", пишат от комисията.

В проведеното изследване е посочено, че "училището е изключително пасивно по отношения на различията. В изследването няма индикации, че учителите или учебното съдържание целенасочено създават предразсъдъци или предизвикват дискриминация. Има обаче много ясна тенденция училището и учителите да не противодействат по никакъв начин нито на формиращите се предразсъдъци, нито на вече съществуващите такива, нито на дискриминационните нагласи".