Комисията за защита от дискриминация се самосезира по повод новата Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалност „право” и професионална квалификация „юрист”.

Според наредбата обучението по специалност „право” се осъществява единствено в редовна форма на обучение.

Тази подзаконова регламентация силно стеснява прилагането на Закона за висшето образование форми на обучение – редовна, задочна, вечерна и дистанционна, като по този начин цели групи в обществото могат да се поставят в неравноправно положение, смята един от от членовете на комисията.

Според КЗД установената редовна форма на обучение като единствено възможна на практика представлява ограничително условие за неопределен, но определяем, кръг лица, които искат да се обучават в специалност „право”, като този начин се изключва възможността работещи граждани или учащи се в други специалности да се обучават в специалност „право”.

Използвани са материали на БТА