На 24 август ще заседава Временната комисия за установяване на факти и обстоятелства относно действията и бездействията на компетентните български органи във връзка наложените на 2 юни 2021 г. санкции на български физически и юридически лица по Глобалния закон 'Магнитски".

На предстоящото заседание ще бъдат изслушани служебният министър на правосъдието Янаки Стоилов и управителят на БНБ Димитър Радев, пише БГНЕС.

Гуверньорът на народната банка трябва да даде информация пред депутатите за обхвата и степента на въздействие на санкциите, наложени на български физически и юридически лица по глобалния закон "Магнтиски" върху българската банкова система, както и за мерките, които БНБ е предприело за ограничаване на негативните им проявления.

От своя страна министър Стоилов ще бъде изслушан за необходимите законодателни промени за ограничаване на негативните проявления, наложени на български физически и юридически лица на санкциите по глобалния закон върху българската финансова и икономическа система.

Преди седмица служебният министър на финансите Асен Василев предупреди, че има вероятност да има допълнителни санкции по закона „Магнитски“, тоест още лица, включени в списъка.