За работа в серията от почивни дни около Великден се полага допълнително възнаграждение.

Минимум двойна надница се плаща на всички работещи на официални празници, каквито са почивните дни за Великден – от 30 април до 3 май. Ако работата на празничен ден е и извънреден труд, надницата стига четворен размер, тъй като той също се заплаща със 100% увеличение.

Тази година обаче Деня на труда – 1 май, съвпада с Велика събота. А когато официален празник съвпадне със събота или с неделя, първият работен ден след тях е неприсъствен. Ако работите и на неприсъствения 4 май, се плаща допълнително, но само ако трудът е  извънреден. Тогава увеличението е 75%.  

За да са сигурни, че ще си получат заработеното по празниците, служителите не трябва да разчитат на устна уговорка с шефа.

„Работниците трябва да имат писмен документ, от който да е ясно, че те на този ден ще работят – график при сумирано отчитане на работното време, заповед при възлагане на извънреден труд“, напомня Дина Христова от Главната инспекция по труда.

Ако работодателят не плати дори след издадено предписание от инспекцията по труда, може да бъде глобен с до 15 000 лева.