Коя според вас е най-добрата методика за определяне на такса „смет” ?