Президентът Румен Радев обяви състава на служебното правителство, което назначи днес със свой указ. Служебният кабинет ще започне работа на 27 януари, когато ще бъде и официално представено в Гербовата зала на президентството. Тогава ще станат ясни и приоритетите му.

Премиерът Огнян Герджиков ще има общо 19 министри. Четирима  ще бъдат вицепремиерите.

Ето и пълния състав на следващия кабинет.

Снимка: bTV

Огнян Герджиков – служебен министър-председател

Той е роден на 19 март 1946 г. в София. Завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Специализира във Виенския университет и в Хамбургския институт „Макс Планк”.

Професор е по гражданско и търговско право в СУ. Автор е на десетки учебници, монографии, студии и статии на български, руски, немски и английски език в областта на гражданското, търговското и дружественото право.

Избиран е два пъти за народен представител от листата на НДСВ.

На 5 юли 2001 г. е избран за председател на 39-то Народно събрание. Председател е на парламентарната комисия по правата на човека и вероизповеданията в 40-то Народно събрание.

Председател е на Арбитражния съд при Българската стопанска камара.

Носител е на орден „Стара планина”.

Д-р Илко Семерджиев – служебен заместник министър-председател по социални политики и служебен министър на здравеопазването

Роден е през 1959 г. в Гоце Делчев.

Завършва средното си образование в Политехническата гимназия „Яне Сандански” през 1977 г. Придобива магистърска степен по стоматология в Медицинската академия в София през 1984 г. и специалност „Обща стоматология“ през 1989 г.

Завършва бакалавърска степен по мениджмънт през 1991 г. Продължава специализацията и квалификацията си в областта на фирменото управление, здравния мениджмънт, общественото здравеопазване, управлението на здравното и социалното осигуряване в САЩ, Германия, Великобритания, Франция, Ирландия и др.

През 2002 г. завършва магистратура по здравен мениджмънт във факултета по стопанско управление на Държавния университет „Проф. д-р Асен Златаров” в Бургас.

През 1989 г. става учредител на Българския лекарски съюз и три мандата e член на управителния му съвет, през два от които е зам.-председател..

През 1993 г. става зам.-министър на здравеопазването в правителството на проф. Беров с ресор здравна политика и здравна реформа. Със същия ресор е зам.-министър и в правителствата на Стефан Софиянски и Иван Костов през 1997 – 1998 г.

От 1997 до 1999 г. е член на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ). През 1999 г. създава Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и става неин първи директор.

От 1999 до 2001 г. е министър на здравеопазването. От 2001 г. насам е учредител, председател и почетен председател на УС на Международния институт по здравеопазване и здравно осигуряване (МИЗЗО).

През 2003 г. учредява и в продължение на 10 години е ръководител на доброволен фонд за здравно осигуряване „ДОМ – Здраве” АД.

Стефан Янев – служебен заместник министър-председател по вътрешен ред и сигурност и служебен министър на отбраната

Той е роден на 1 март 1960 г. в с. Поповица, Пловдивска област.

Завършва Висшето народно военно артилерийско училище (ВНВАУ) „Г. Димитров“ в Шумен през 1983 г. Продължава образованието си във Военната академия „Г. С. Раковски” в София и Националния военен колеж към Националния военен университет във Вашингтон, САЩ.

През 1996 г. става експерт в Дирекция „Международно сътрудничество” на Министерството на отбраната.

От 1998 г. до 2000 г. работи като офицер за анализ в Департамента по планиране и програмиране на Групата за координиране на ПЗМ, в Монс, Белгия, след което е назначен за старши помощник-началник в отдел „Стратегии и доктрини” в управление „Планиране на отбраната и въоръжените сили”.

Бил е директор на дирекциите „Отбранителна политика” и „Политика за сигурност и отбрана” на Министерството на отбраната, както и аташе по отбраната в Посолството на Република България във Вашингтон, САЩ.

Измежду постовете, които е заемал след 2003 г., са началник на отдел „Отбранителна политика и анализи” в дирекция „Отбранителна политика“ в МО и началник департамент „Трансформации” в Центъра на НАТО за борба с тероризма, Анкара, Турция.

Владее английски, немски и руски език. Женен, с две деца.

Малина Крумова – служебен заместник министър-председател по европейските фондове

Родена е през 1976 г.

През 1998 г. завършва Американския университет със специалност политология и международни отношения. Има магистърска степен от съвместна програма на Университета в Болоня и Университета в Сараево по „Демокрация и човешки права в Югоизточна Европа”.

От 1998 година се занимава с управление на проекти и програми.

През 2007 г. постъпва в Министерство на околната среда и водите като експерт в Управляващия орган на ОПОС, а от 2009 г. е директор на дирекцията и ръководител на оперативната програма.

В периода март-май 2013 г. е зам.-министър на околната среда и водите.

От ноември 2014 г. е в администрацията на Министерски съвет и се занимава с координацията на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Участва в групата на високо равнище, сформирана от Европейската Комисия за опростяване на Кохезионната политика.

Деница Златева – служебен заместник министър-председател по подготовката на българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.

Родена е през 1975 г. в София.

Завършва Немската гимназия в столицата. Висшето си образование получава в Стопанската академия „Д.А. Ценов” в.Свищов, откъдето има специалност „Икономика на индустрията”.

Има специализации в областта на външната политика, управлението на средствата от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие, както и в областта на корпоративното управление.

От 2008 до 2009 г. е съветник на зам.-министър председателя по управление на средствата от Европейския съюз и отговаря за изпълнението на предприсъединителната програма ИСПА и Оперативна програма „Околна среда”.

От 2010 до 2013 г. е сътрудник на евродепутата Ивайло Калфин. От 2013 до 2014 г. е постоянен представител в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и член на Комисията по политически въпроси в ПАСЕ.

През 2013 г. е избрана за народен представител в 42-то Народно събрание и за секретар на парламентарната група на „Коалиция за България“. Била е председател на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските средства и член на Комисията по външна политика.

От 2009 г. до 2017 година е международен секретар на БСП.

 

Снимка: bTV

Пламен Узунов – служебен министър на вътрешните работи

Роден е през 1972 г. в Пловдив.

През 1990 г. завършва средното си образование в Националната търговска гимназия в гр. Пловдив. Придобива бакалавърска степен по специалност „Противодействие на престъпността и охрана на обществения ред“ в Академията на МВР в София.

През 2003 г. завършва магистърска степен по право в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

По-късно специализира в Будапеща и в Академията на МВР.

От 1993 г. до 2015 г. работи в структурите на МВР-Пловдив. Напуска МВР с последна длъжност „Директор I степен“ и последно звание „Старши комисар от МВР“, ген.- майор от резерва.

От 2015 г. насам е хоноруван преподавател по криминалистика и оперативно-издирвателна дейност във Висшия университет по сигурност и икономика в Пловдив.

Член е на Международната полицейска асоциация.

Кирил Ананиев – служебен министър на финансите

Той е роден през 1955 г. в София.

Завършва специалност „Финанси и кредит“ във Висшия икономически институт в София през 1980 г. Специализира в областта на финансирането и социално-културните разходи в УНСС и в областта на реформите в здравеопазването в Чикаго, САЩ.

Ананиев започва работа в Министерството на финансите през 1980 г.

Преминава през всички експертни длъжности, за да достигне до началник на главно управление „Държавни разходи” и зам.-министър на финансите при три последователни правителства в периода 1998-2009 г.

Бил е също секретар по финансова политика в Администрацията на президента на Република България (2009-2011 г.) и съветник към политическия кабинет на министър-председателя (2013-2014 г.)

От 2014 г. е заместник-министър на финансите.

Владее руски и френски език.

Гълъб Донев – служебен министър на труда и социалната политика

Той е роден през 1967 г. в София.

Завършва 35-та руска езикова гимназия в София. Придобива магистърска степен по финанси в УНСС и по право в Русенския университет „Ангел Кънчев“. Специализира бизнес и мениджмънт в УНСС.

От 2001 до 2007 г. Гълъб Донев е директор на дирекция „Условия на труд и управление при кризи” в Министерството на труда и социалната политика, а през 2009 г. става зам.-председател на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”.

От 2005 до 2006 г. е и.д. главен секретар на Министерството на труда и социалната политика.

От 2007 до 2009 г. е член на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. През 2008 г. става председател на Надзорния съвет на Националния институт за помирение и арбитраж.

От 2014 до 2016 г. е зам.-министър на труда и социалната политика. Сред длъжностите, които заема след това са зам.-директор на дирекция „Административно и информационно обслужване“ на и зам.-директор на дирекция „Вътрешен одит“ на Министерството на отбраната.

Спас Попниколов – служебен министър на регионалното развитие и благоустройството

Той е роден през 1969 г.

Получава висшето си образование в Университета по архитектура, строителство и геодезия през 1997г. с придобита специалност строителен инженер по транспортно строителство.

От 2003 до 2007 г. работи в Министерство на регионалното развитие и благоустройството като държавен експерт в дирекция „Благоустройство, инженерна инфраструктура и ландшафт” и в звеното за изпълнение на проекти по програма ФАР.

От 2008 до 2017 е учредител и ръководител на инженерно-консултантска фирма, която предоставя инженерни услуги в инфраструктурното строителство.

Говори английски и руски език.

 

Снимка: bTV

Николай Денков – служебен министър на образованието и науката

Той е професор по физикохимия, доктор на науките, ръководител на катедра „Инженерна химия“във Факултета по химия и фармация.

Носител е на голямата награда „Питагор” на Министерството на образованието и науката за високи научни постижения за 2010 г.

Като гост-изследовател и водещ изследовател е работил в проекта „Протеинови структури” на Японската агенция за наука и технологии в гр. Цукуба, Япония (1994-95 г.), университета в Упсала, Швеция (2000 г.) и в изследователските центрове на фирмите „Родиа” в Лион, Франция (1997-98 г.) и „Юниливир”, в щата Ню Джърси, САЩ (2003-04 г.).

Научните му изследвания имат важно научно и научно-приложно значение.

Ради Найденов - служебен министър на външните работи

Той е роден през 1962 г. в София.

Завършва средното си образование в Немската гимназия през 1981 г.

През 1989 г. придобива магистърска степен по международни отношения в Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Специализира в програми на министерствата на външните работи на Германия, Франция, САЩ и др.

От 1992 г. е служител на МВнР, назначен след конкурс за млади дипломати.

През 2001 г. е зам.-министър на отбраната. Бил е началник на кабинета на министър-председателя от 2002 г. до 2005 г. и постоянен секретар на МВнР (2001-2012 г.)

От 2005 до 2012 г. е посланик в Австрия, а от 2012 г. – в Германия.

Говори немски, английски и руски език. Семеен, с едно дете.

Мария Павлова – служебен министър на правосъдието

Тя е родена през 1971 г. в Пловдив.

Завършва средното си образование в ЕСПУ „Светлозар Попов“ през 1990 г. През 1996 г. завършва магистърска степен по право в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

От 1998 до 2006 г. е следовател в Столичната следствена служба. От 2006 до 2012 г. е прокурор в Софийската районна прокуратура, а от 2012 г. е следовател в Националната следствена служба.

През 2016 г. е избрана от Общото събрание на следователите в Национална следствена служба за член на Комисията по атестирането и конкурсите към прокурорската колегия на ВСС.

Омъжена, с едно дете.

Рашко Младенов - служебен министър на културата

Той е роден през 1947 г. в гр. София. Завършва Музикалното училище „Любомир Пипков” в София със специалност пиано през 1966 г. През 1972 г. завършва актьорско майсторство в НАТФИЗ.

До 1990 г. играе в Драматичен театър „Сава Огнянов” в Русе и в Драматичния театър в София. През 1990 г. създава Театър „Ателие 313“.

Бил е директор на Държавния сатиричен театър „Алеко Константинов”, ДТ „Сава Огнянов” в Русе и театъра в Благоевград.

Има 25 роли в киното, 14 режисирани постановки и е създал музика за 23 спектакъла.

Ирина Костова – служебен министър на околната среда и водите

Тя е родена през 1959 г.

През 1982 г. се дипломира като строителен инженер по водоснабдяване и канализация във Висшия институт по архитектура и строителство, а през 1988 г. защитава докторска степен.

През 1997 г. специализира в Центъра за изследване на водите VITUKI в Будапеща, Унгария.

Член е на Управителния съвет на Българската асоциация по водите, Висшия консултативен съвет по водите към Министерството на околната среда и водите.

Тя е декан на Хидротехническия факултет към Университета по архитектура, строителство и геодезия в София и доцент в катедра „Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите“.

Говори английски и руски език.

Омъжена, с две деца.

 

Снимка: bTV

Проф. д-р Христо Бозуков – служебен министър на земеделието и храните

Той е роден на 14 януари 1960 г.

Завършва висшето си образование през 1985 г. в Аграрния университет в Пловдив със специалност „Инженер-агроном по защита на растенията и почвата” и специализация „Растителнозащитни технологии при полските култури”.

От 1985 г. е стажант-агроном в Института по тютюна и тютюневите изделия – Пловдив, а от 1986 г. след спечелен конкурс е назначен за научен сътрудник III ст. по растителна защита. От 1989 г. е научен сътрудник II ст., а от 1993 г. – научен сътрудник I ст.

През 1999 г. защитава научна и образователна степен „доктор по фитопатология”, а от 19 ноември 2014 г. е професор.

От 2002 г. насам е бил назначаван на длъжностите ръководител отдел „Агротехника и растителна защита”, главен секретар, председател на Научния съвет и директор в Институт по тютюна и тютюневите изделия в Пловдив.

От 2013 до 2015 г. е председател на Селскостопанската академия в София.

Христо Алексиев – Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Той е роден през 1980 г.

Придобива бакалавърска степен по политология през 2004 г. в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и магистърска степен по международни икономически отношения – Управление на международни проекти през 2008 г. в Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

До момента на назначаването си на поста на служебен министър Христо Алексиев е заместник-генерален директор и председател на Управителния съвет на Национална компания „Железопътна инфраструктура”.

Член е на Управителния съвет на Международен товарен транспортен коридор 7 и Приоритетен проект 22 на Европейската комисия.

От 2005 до 2007 г. е експерт към кабинета на министъра на транспорта.

От 2007 до 2010 г. е последователно зам.-генерален директор и съветник на Управителния съвет на Национална компания „Железопътна инфраструктура”.

От 2011 г. насам е отговорен за финансирането и управлението на едни от най-мащабните инвестиционни инфраструктурни проекти в сферата на транспорта реализирани с финансиране от ЕС.

Семеен с три деца.

Теодор Седларски – служебен министър на икономиката

Той е роден през 1979 г. в Бургас.

Завършва средното си образование през 1997 г. в Немската езикова гимназия „Й.В. Гьоте“ в Бургас.

Придобива бакалавърска степен по стопанско управление през 2002 г. и магистърска – по бизнес администрация и организационно развитие в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 2004 г. През 2009 г. придобива научната степен „доктор по икономика”.

През 2008 г. специализира в Икономическия университет във Виена, Австрия, а през 2009 г. специализира в Университета за икономически, правни и социални науки в Санкт Гален, Швейцария.

Той е съпредседател на френско-германския център за приложни изследвания по икономика и управление към СУ „Св. Климент Охридски” и ръководи Центъра за икономически теории и стопански политики (ЦИТСП) към СУ.

От 2015 г. е декан на Стопанския факултет на СУ.

Владее английски, немски и руски език.

Николай Павлов – служебен министър на енергетиката

Той е роден през 1975 г. в Димитровград. Магистър е по финанси и международни икономически отношения от Университета за национално и световно стопанство.

Има дългогодишен опит в банковия сектор в областта на финансовата отчетност.

Последователно е заемал длъжностите финансов директор и член на Управителния съвет на „Национална електрическа компания“ ЕАД, член на Съвета на директорите на „Контур Глобал Марица изток 3“ АД и Надзорния съвет на ХЕК „Горна Арда”, финансов директор на „Булгаргаз“ ЕАД.

От началото на 2016 г. е изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД.

Говори английски език.

Женен, с едно дете.

 

Снимка: bTV

Стела Балтова – служебен министър на туризма

Тя е родена през 1961 г.

Завършва средното си образование в гимназия с преподаване на френски език „Захари Стоянов“ в Сливен. През 1988 г. завършва Химикотехнологичния и металургичен университет в София със специалност „Технология на полимери, текстил и кожи”. Продължава образованието си в Университета на Северен Елзас, Франция.

Магистър е по дигитален маркетинг.

В периода 2002-2005 г. е на дипломатическа работа като икономически съветник, ръководител на Службата по търговско-икономически въпроси в Копенхаген, Дания. По-късно работи в дирекция „Външноикономическа политика” на Министерство на икономиката и енергетиката.

През 2007-2009 г. е заместник-председател на Държавната агенция по туризъм.

Стела Балтова е доцент по икономика на бизнес услугите. Преподава в магистърските програми „Управление на туризма“ и „Предприемачество и иновации“ на Международното висше бизнес училище – Ботевград. Директор е и на Центъра за продължаващо обучение там.

Проф. Даниела Дашева – служебен министър на младежта и спорта

Тя е родена през 1961 г.

Състезател е по баскетбол в представителни отбори на България в продължение на над 20 години.

Завършва Учителския факултет на ВИФ „Г. Димитров“ (сега: Национална спортна академия, НСА ) през 1983 г. с втора специалност треньор по баскетбол. Придобива магистърска степен по спортна психология към Католическия университет в Льовен, Белгия.

През 1991 г. защитава докторска дисертация. През 1999 г. става доцент по теория и методика на спортната тренировка в НСА.

От 2001 г. е ръководител на катедра „Теория на спорта” и член на Академичния съвет на НСА „В. Левски”. От 2006 г. е професор по теория и методика на спортната тренировка.

От 2008 г. до февруари 2012 г. е зам.-ректор по международната дейност на НСА. След това става зам.-ректор по научната, международната и проектна дейност на НСА.

Член е Европейска мрежа за спортни науки, на борда на директорите на Европейския съвет за спортна наука и физическо образование (ICSSPE), национален делегат е в Международната федерация за физическо образование (FIEP). Член на Комисията по олимпийска подготовка към БОК.

Владее френски, испански, английски и руски език.

Има повече от 150 научни публикации, включително 20 книги.

Вижте още за новото правителство и за последното заседание на старото във видеото: